Hur du gör en stege=)

1.  gör  en craftingtable.
2.  gör 8 sticks
3.  placera dem så här:
Nu är du färgig
1 ha en bra dag!

Hur du gör en workbench/craftingtable

1. När du startar en singelplayervärld så ska du börja med att hugga några träd.

2. När du har huggit ungifär 2/3 träd så ska du placera alla i din lilla crafting ruta i inventoryn.

3. När du har gjort det så ser du att du får ett block i en ruta.

4. Ta alla igenom att hålla in shift medans du klickar på blocket som kallas planks.

5. sätt alla plankorna/planks i din fyra rutors grej.

6. Då ser du ennu ett resultat det är en craftingtable/wokbench